© 2015-2023 Nesuss™ Všetky práva vyhradené.

Sme SLOVENSKÝ výrobca sklápacích postelí na mieru ...

SINCE 2015

Spájame funkčnosť, dizajn a malý priestor do jedného celku. Výsledkom je vznik spoločnosti Somnus, neskôr Nesuss, ktorá sa tejto problematike zaoberá. Dosiahli sme spojenie všetkých troch faktorov, ktorý vieme ponúknuť aj Vám.

Sú len tri od­po­vede na di­zajn, Áno, Nie a WOW! Wow je ten, ktorý chcete.
TOP